การ์ดยูกิโอสามารถที่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ เลยก็คือ การ์ดมอนสเตอร์,
การ์ดกับดักและการ์ดเวทมนตร์ ซึ่งการ์ดทั้ง 3 ประเภทนี้ยังสามารถแบ่งย่อยออกได้อีก โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้

การ์ดมอนสเตอร์

         การ์ดมอนสเตอร์จัดได้ว่าเป็นการ์ดพื้นฐานที่สุดของเกมการ์ดยูกิโอ ซึ่งการ์ดแต่ละใบจะแทนด้วยตัวมอนสเตอร์ที่ปรากฏบนการ์ดนั้น ๆ ซึ่งการ์ดมอนสเตอร์แต่ละใบจะมีรายละเอียดบนการ์ดดังต่อไปนี้

      1.       ชื่อของการ์ด (ชื่อที่อยู่บนการ์ด)
2.       ธาตุของมอนสเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ธาตุ คือ

-          ธาตุน้ำ (WATER)
-          ธาตุลม (WIND)
-          ธาตุไฟ (FIFE)
-         ธาตุความมืด (DARK)
-          ธาตุดิน (EARTH)
-          ธาตุแสงสว่าง (LIGHT)
3.       จำนวนดาวของการ์ดมอนสเตอร์ (ยิ่งมีดาวมากแสดงว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับสูง)
4.       รูปภาพของมอนสเตอร์บนการ์ด
5.       พลังโจมตีของการ์ดมอนสเตอร์
6.       พลังป้องกันของการ์ดมอนสเตอร์
7.       เผ่าพันธุ์ของมอนสเตอร์
-
มังกร (Dragon)
-
อัสนี (Thunder)
- จอมเวทย์ (
Spellcaster)
- ทูตสวรรค์ (Fairy)
- สัตว์ปีก (
Winged Beast)ฝฝฝ
- นักรบ (Warrior)
- วารี (Agua)
- พืช (Plant)
- นักรบสัตว์ (
Beast-Warrior)
สัตว์ (Beast)
แมลง (Insect)
ไดโนเสาร์ (Dinosaur)
- ปลา (Fish)
- เครื่องจักร (Machine)
- ก้อนหิน (Rock)
- มังกรวารี (Sea Serpent)
- อัคคี (Pyro)
- ปีศาจ (
Fiend)
 
- อันเด็ธ (Zombie)
- สัตว์เลื้อยคลาน (Reptile)
8.    ความหมายของการ์ด

การ์ดมอนสเตอร์พิเศษ (สีส้ม)

                คือ การ์ดมอนสเตอร์ที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งมีลักษณะของการ์ดคล้ายกับการ์ดมอนสเตอร์ทั่วไป เพียงแต่ว่าสีของการ์ดจะเป็นสีส้ม เพื่อบ่งบอกว่าการ์ดใบนี้มีความสามารถพิเศษอยู่ โดยมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีความสารถที่แตกต่างกันออกไปด้วย


1.       ชื่อการ์ด (ชื่อที่อยู่บนการ์ด)
2.       ธาตุของมอนสเตอร์
3.       จำนวนดาวของการ์ดมอนสเตอร์ (ยิ่งมีดาวมากแสดงว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับสูง)
4.       รูปภาพของมอนสเตอร์บนการ์ด
5.       พลังโจมตีของการ์ดมอนสเตอร์
6.        พลังป้องกันของการ์ดมอนสเตอร์
7.       เผ่าพันธุ์ของมอนสเตอร์
8.       รายละเอียดของการ์ด (จะบอกถึงวามสามรถพิเศษของการ์ด)

 

การ์ดมอนสเตอร์รวมร่าง (สีม่วง)

                การ์ดมอนสเตอร์รวมร่างนั้น จะเป็นการ์ดที่ไม่สามารถใช้งานแบบปกติได้ เหมือนกับการ์ดมอนสเตอร์อื่น ๆ เนื่องจากการ์ดประเภทนี้จะเป็นการรวมเอามอนสเตอร์หลายตัว เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้มีระดับพลังที่สูงขึ้นมากกว่าก่อนที่จะรวมร่าง

                สำหรับวิธีการใช้งานของการ์ดนั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดก็คือ ตรงที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการ์ดมอนสเตอร์วัตถุดิบที่ใช้รวมร่างเสียก่อน อาจจะเป็น 2 หรือ 3 ตัว แล้วแต่การ์ดมอนสเตอร์รวมร่างนั้น ๆ ประกอบกับจะต้องมีการ์ดเวทมนตร์ Polymerization หรือ Fusion Gate ใช้ควบคู่กันไปด้วยจึงจะสามารถทำการรวมการ์ดมอนสเตอร์ 2  ใบ เข้าด้วยกันได้ ซึ่งการ์ดเหล่านี้จะใช้ตอนอยู่บนมือทันทีหรือตอนที่อยู่บนสนามก็ได้1.       ชื่อของการ์ด (ชื่อที่อยู่บนการ์ด)
2.       ธาตุมอนสเตอร์
3.       จำนวนดาวของการ์ดมอนสเตอร์ (ยิ่งมีดาวมาก แสดงว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับสูง)
4.       รูปภาพของการ์ดมอนสเตอร์
5.       พลังโจมตีของการ์ดมอนสเตอร์
6.       พลังป้องกันของการ์ดมอนสเตอร์
7.       เผ่าพันธุ์ของมอนสแตอร์
8.       รายละเอียดของการ์ด (ระบุชื่อของมอนสเตอร์วัตถุดิบที่ใช้ในการรวมร่างด้วย)

การ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรม (สีฟ้า,น้ำเงิน)

การ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมก็คือ การ์ดมอนสเตอร์ที่มีสามารถเรียกอออกมาใช้งานได้โดยทันทีเหมือนกับการ์ดมอนสเตอร์อื่นทั่ว ๆ ไป การที่จะเรียกมอนสเตอร์พิธีกรรมออกมาได้นั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยการ์ดเวทมนตร์อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้น ๆ และจะต้องทำการบูชายัญการ์ดมอนสเตอร์ที่มีจำนวนดาวเท่ากับการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมด้วย

                ถึงแม้การเรียกมอนสเตอร์พิธีกรรมจะทำได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากเราเรียกออกมาได้ก็จะถือว่าดีมาก ๆ เพราะการ์ดประเภทนี้มีระดับความสามารถที่สูงมาก ๆ

1.       ชื่อของการ์ด (ชื่อที่อยู่บนการ์ด)
2.       ธาตุมอนสเตอร์
3.       จำนวนดาวของการ์ดมอนสเตอร์ (ยิ่งมีดาวมาก แสดงว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับสูง)
4.       รูปภาพของการ์ดมอนสเตอร์
5.       พลังโจมตีของการ์ดมอนสเตอร์
6.       พลังป้องกันของการ์ดมอนสเตอร์
7.       เผ่าพันธุ์ของมอนสแตอร์
8.       รายละเอียดของการ์ด (ระบุชื่อของมอนสเตอร์วัตถุดิบที่ใช้ในการรวมร่างด้วย)


การ์ดมอนสเตอร์ Exseeds (สีดำ)
 

1.       ชื่อของการ์ด (ชื่อที่อยู่บนการ์ด)
2.       ธาตุมอนสเตอร์
3.       จำนวน แรงค์ (Rank)
4.       รูปภาพของการ์ดมอนสเตอร์
5.       พลังโจมตีของการ์ดมอนสเตอร์
6.       พลังป้องกันของการ์ดมอนสเตอร์
7.       เผ่าพันธุ์ของมอนสแตอร์/ประเภทของการ์ด
8.       รายละเอียดของการ์ด (ระบุชื่อของมอนสเตอร์วัตถุดิบที่ใช้ในการรวมร่างด้วย)

การ์ดเวทมนตร์

การ์ดเวทมนตร์ก็คือการ์ดที่ช่วยสนับสนุนและคอยช่วยเหลือผู้เล่นหรือการ์ดมอนสเตอร์ในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มการโจมตี หรือช่วยป้องกัน ทำให้ฝ่ายเราได้เปรียบ
                การ์ดเวทมนตร์มีลักษณะเป็น สีเขียว ซึ้งมีความแตกต่างจากการ์ดมอนสเตอร์ง่ายต่อการสังเกต การ์ดเวทมนตร์แต่ละใบจะมีความสามารถแตกต่างกันไป โดยสามารถแบ่งประเภทของการ์ดเวทมนตร์ได้ดังนี้1. ชื่อการ์ด
2. สัญลักษ์การ์ดเวทมนตร์
3. ประเภทการ์ด
4. รูปการ์ด
5. ความหมายของเวทมนตร์

1.       การ์ดเวทมนตร์แบบต่อเนื่อง (Continuous)
การ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง คือ เมื่อใช้แล้วความสามารถของการ์ดจะยังคงอยู่ ตราบเท่าที่การ์ดเวทมนตร์นั้นยังอยู่บนสนาม หรือจนกว่าการ์ดเวทมนตร์นั้นๆจะลงสู่สุสาน หมายเหตุ ดูสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

 2.       การ์ดเวทมนตร์สวมใส่ (Equip)
คือ การ์ดที่สวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ เพื่อเพิ่มพลังโจมตี เพิ่มพลังป้องกัน หรือเพิ่มพลังพิเศษให้กับการ์ด เช่น เรียกมอนสเตอร์จากสุสานกลับมาสู่สนาม เพิ่มพลังการโจมตีทะลุผ่านพลังป้องกัน เป็นต้น เมื่อใช้การ์ดนี้แล้วตัวการ์ดจะยังคงอยู่ในสนาม จนกว่าการ์ดจะถูกทำลาย หรือมอนสเตอร์ที่สวมใส่ถูกทำลาย การ์ดถึงจะตกสุสาน หมายเหตุ ดูสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

 3.       การ์ดเวทมนตร์แบบร่ายเร็ว (Quick)
การ์ดเวทมนตร์แบบร่ายเร็วคือ เป็นการ์ดที่ใช้คล้ายๆ กับการ์ดกับดัก สามารถร่ายได้เร็ว โดยสามารถใช้การ์ดชนิดนี้ในเทิร์นฝ่ายตรงข้าม หรือฝ่ายเราก็ได้ ซึ้งมีประโยชน์มากในการขัดขวางศัตรูการ์ดชนิดนี้จะตกสุสานทันทีที่ใช้การ์ดนี้แล้ว หมายเหตุ ดูสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3


4.       การ์ดเวทมนตร์อันเชิญ (Ritual)
คือ การ์ดที่ใช้ในการ์ดประกอบพิธีกรรม เพื่อเรียกการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมลงสู่สนาม การใช้การ์ดรูปแบบนี้บนมือของเรา เราจะต้องมีการ์ดตามที่ระบุไว้ และจะต้องมีการ์ดมอนสเตอร์อื่นๆ ไว้ใช้ในการบูชายัญด้วย หมายเหตุ ดูสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

 5.       การ์ดเวทมนตร์ฟิลด์ (Field)
การ์ดนี้มีลักษณะการใช้เหมือนการ์ดเวทมนตร์ต่อเนื่อง เมื่อใช้แล้วความสามารถของการ์ดจะคงอยู่จนกว่าการ์ดนั้นๆจะถูกทำลาย ตกลงสุสาน ประโยชน์ของการ์ดนี้คือเปลี่ยนสภาพของสนาม (ฟิลด์)ให้เป็นไปตามที่เราต้องการเพื่อให้มอนสเตอร์เราได้เปรียบในการต่อสู้ เพราะ ฟิลด์ มีผลต่อพลังป้องกัน และพลังต่อสู้ของมอนสเตอร์ หมายเหตุ ดูสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

ตาราง ความสัมพันธ์ ระหว่างเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์ กับ ฟิลด์

 

ป่า

พื้นที่รกร้าง

ภูเขา

ทุ่งหญ้า

ทะเล

ความมืด

มังกร

-

-

+200

-

-

-

จอมเวทย์

-

-

-

-

-

+200

อันเด็ธ

-

+200

-

-

-

-

นักรบ

-

-

-

+200

-

-

นักรบสัตว์

+200

-

-

+200

-

-

สัตว์

+200

-

-

-

-

-

สัตว์ปีก

-

-

+200

-

-

-

ปิศาจ

-

-

-

-

-

+200

ทูตสวรรค์

 

 

 

 

 

+200

แมลง

+200

 

 

 

 

 

ไดโนเสาร์

 

+200

 

 

 

 

สัตว์เลื้อยคลาน

 

 

 

 

 

 

ปลา

 

 

 

 

+200

 

มังกรวารี

 

 

 

 

+200

 

เครื่องจักร

 

 

 

 

-200

 

อัสนี(สายฟ้า)

 

 

+200

 

+200

 

วารี

 

 

 

 

+200

 

อัคคี

 

 

 

 

-200

 

ก้อนหิน

 

+200

 

 

 

 

พืช

+200

 

 

 

 

 

ตาราง ความสัมพันธ์ ระหว่างธาตุมอนสเตอร์ กับ ฟิลด์

ธาตุ /  ฟิลด์

ธาตุน้ำ

ธาตุไฟ

ธาตุดิน

ธาตุลม

ธาตุมืด

ธาตุแสง

โจมตี

ป้องกัน

โจมตี

ป้องกัน

โจมตี

ป้องกัน

โจมตี

ป้องกัน

โจมตี

ป้องกัน

โจมตี

ป้องกัน

Umilruka

+500

-400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molten Destruction

 

 

+500

-400

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaia Power

 

 

 

 

+500

-400

 

 

 

 

 

 

Rising Air Current

 

 

 

 

 

 

+500

-400

 

 

 

 

Mystic Piasma Zone

 

 

 

 

 

 

 

 

+500

-400

 

 

Luminous Spark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+500

-400

การ์ดกับดัก
    
เป็นการ์ดที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับการ์ดเวทมนตร์ ใช้ก่อกวนหรือทำลายการ์ดของฝ่ายตรงสตรู ช่วยเพิ่มเทคนิคการต่อสู้และสร้างความได้เปรียบให้ผู้ใช้ การ์ดกับดักแบ่งประเภทได้ดังนี้


1. ชื่อการ์ด
2. สัญลักษ์การ์ดกับดัก
3. ประเภทการ์ด
4. รูปการ์ด
5. ความหมายของกับดัก

1.       กับดักต่อเนื่อง (Continuous)
เป็นการ์ดที่มีความสามารถต่อเนื่องจะไม่ตกสุสานทันทีหลังจากใช้ แต่จะมีผลของกับดักอยู่จนกว่าตัวการ์ดจะถูกทำลาย

ตัวอย่างการ์ดกับดักต่อเนื่อง จะมีสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

 
2.       กับดักเคาน์เตอร์ Counter)
เป็นการ์ดที่ใช้ขัดขวางการร่ายการ์ดมอนสเตอร์ หรือใช้ขัดขวางการทำงานของการ์ดเวทมนตร์ หรือการ์ดกับดัก

ตัวอย่างการ์ดกับดักเคาน์เตอร์จะ มีสัญลักษ์ที่มุมขวา เลข 3

ถ้านำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาให้เครดิต www.yugiohthailand.com ด้วยนะครับ