กฏการเชน (Chain)

การเชน คือ การใช้ความสามารถการ์ดเวทมนตร์หรือการ์ดกับดักที่ต่อเนื่องกันมากกว่า 1 ใบ โดยจะมีผลกของการ์ดต่อเนื่องกันด้วยเงื่อนไขการใช้การ์ดตอนเริ่มต้น หลังจากเริ่มการเชนจะเกิดผลต่อเนื่องทันที ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้การ์ดเหล่านี้แบบปกติ และผลการใช้ต่อเนื่องที่เกิดขึ้น

                การเชน จะมีผล เพื่มประสิทธิภาพ หรือลดประสิทธิภาพของการ์ดโดยขี้นอยู่กับการเรียงลำดับ การเชน เช่น การใช้การ์ด Scapegoat เพื่อเรียก Sheep token 4 ตัว แล้วเราเลือกเชนด้วย Emergency Provisions แล้วเลือก Scapegoat  จะทำให้เราเรียก token ได้และยังได้ LP 1000
เงื่อนไขการเชน
1.สามารถเกิดขี้นต่อจากการใช้ความสามารถการ์ด การ์ดเวทมนตร์ และการ์ดกับดัก

2.จะเกิดเฉพาะการ์ดเวทมนตร์แบบร่ายเร็วและการ์ดกับดักเคาน์เตอร์เท่านั้น

3.ในกรณีการ์ดเวทมนตร์จะไม่สามารถใช่เชนการ์ดกับดักได้

 

 

ถ้านำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาให้เครดิต www.yugiohthailand.com ด้วยนะครับ