การบูชายัญการ์ดมอนสเตอร์

มอนสเตอร์จะถูกแบ่งออกมาตามจำนวนดาว ที่ปรากฏอยู่บนการ์ดมอนสเตอร์ที่มีระดับสูงก็จะยิ่งเก่ง แต่จะมีข้อจำกัดในการใช้งานคือ การ์ดมอนสเตอร์ที่มีระดับดาวตั้งแต่ 5 ดาวขี้นไป จะสามารถลงมาในสนามได้ก็ต่อเมื่อทำการบูชายัญมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่บนสนามโดยจำนวนมอนสเตอร์ที่ต้องบูชายัญจะต้องเป็นไปตามตารางบูชายัญมอนสเตอร์นี้

 

ตารางบูชายัญมอนสเตอร์

ระดับมอนสเตอร์

จำนวนมอนสเตอร์ที่ใช้บูชายัญ

7 ดาวขี้นไป

2 ตัว

5-6 ดาว

1 ตัว

1-4 ดาว

ไม่ต้องบูชายัญ

ตัวอย่างการบูชายัญ
การบูชายัญการ์ด 1 ใบเพื่อเรียกมอนสเตอร์ระดับ 5-6 ดาวลงสนาม

 

การบูชายัญการ์ด 2 ใบเพื่อเรียกมอนสเตอร์ระดับ 7 ขี้นไป ดาวลงสนาม

 

ถ้านำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาให้เครดิต www.yugiohthailand.com ด้วยนะครับ