การประกอบพิธีกรรมมอนสเตอร์

                คือการนำการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรม  ลงสู่สนาม เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถเรียกการ์ดลงสู่สนามได้ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมเรียกมอนสเตอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ

1.การ์ดเวทมนตร์อัญเชิญ
2.การ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรม
3.การ์ดมอนสเตอร์บูชายัญ

ตัวอย่างการประกอบพิธีกรรมเรียกมอนสเตอร์

 

1.การ์ดเวทมนตร์อัญเชิญประจำตัวของการ์ดนั้นๆ
2.การ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรม
3.การ์ดมอนสเตอร์ที่เราจะต้องบูชายัญ จำนวนดาวต้องเท่ากับหรือมากกว่าการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมที่จะเรียกลงสู่สนาม
4.สามารถลงการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมในสนามทันที


 

ถ้านำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาให้เครดิต www.yugiohthailand.com ด้วยนะครับ