การ์ด มอนสเตอร์เอ๊กซีส

ข้อสังเกตุ
1. มอนสเตอร์เอ๊กซีสเป็น การ์ดสีดำ
2. ดาวจะอยู่ฝั่งซ้าย (การ์ดอื่นๆทั่วไปดาวจะอยู่ฝั่งขวา) ดาวของการ์ด เอ๊กซีส จะไม่ใช่ตัวกำหนดเวเวลของการ์ด
แต่จะเป็นตัวกำหนด แรงค์ (Rank) ของการ์ด
3. ด้านหลังข้อความที่ระบุเผ่าพันธุ์ จะ ระบุ ว่าเป็น "เอ๊กซีส" ด้วย


วิธีเรียก Exceeds
1. การ์ดมอนสเตอร์เอ๊กซีส จะอยู่ ใน กอง Extra Deck เช่นเดียวกับ มอนสเตอร์ซิงโคร หรือ รวมร่าง
2. เงื่อนไขในการใช้วัตถุดิบจะ กำหนดโดย การ์ด เอ๊กซีส ที่จะอัญเชิญ
3. จะทำการอัญเชิญ แบบ เอ๊กซีส ได้ก็ต่อเมื่อวัตถุดิบมีครบ และอยู่บน สนาม
4. เมื่ออัญเชิญ แบบ เอ๊กซีส สำเร็จ วัตถุดิบ จะถูก เรียง ซ้อนข้างล่าง การ์ด เอ๊กซีส และ วางไว้ในช่องเดียวกัน

ตัวอย่างการเรียกมอนสเตอร์ Exceeds

Photon Butterfly Assassin
[นักรบ/เอกซีด/เอฟเฟคต์]
เงื่อนไข..มอนสเตอร์เลเวล4 x2


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

หมายเหตุ 1. มอนสเตอร์เอ็กซีสบางตัวอาจจำกัดชื่อ หรือ ไม่จำกัดชื่อของมอนสเตอร์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
2. การอัญเชิญแบบเอ็กซิส ก็ถือเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษประเภทหนึ่ง

 

ถ้านำข้อมูลไปเผยแพร่ที่อื่น กรุณาให้เครดิต www.yugiohthailand.com ด้วยนะครับ